Dáta IABmonitor online

Zadávateľom výskumu IABmonitor je združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia a realizátorom výskumná agentúra Gemius Slovakia.
Od 1. 4. 2019 bola zrealizovaná aktualizácia metodiky výskumu na gemiusOverNight.

Verejne dostupné dáta v plnom rozhraní

Manuál k online aplikácii | Aktuálna metodika | FAQ | Zapojenie a odber dát

Obchodné zastúpenie pre zapojenie do IABmonitor:

Združenie IAB Slovakia
karpelova@iabslovakia.sk

Realizátor výskumu IABmonitor zodpovedný za technické a metodologické otázky:

Výskumná agentúra Gemius Slovakia
iabmonitor@gemius.sk